Ο πίνακας ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ είναι μια ιδέα - ακουαρέλα του Αυγέρη Κανάτα και αφορά την συνεισφορά του Ελληνικού πολιτισμού στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Ο ζωγράφος περικλύει όλες τις έννοιες που προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα και αποτέλεσαν την βάση του δυτικού πολιτισμού. Στο έργο έννοιες όπως "Δημοκρατία", "Αθλητισμός", "Ολυμπισμός", "Θέατρο", "Πολιτική", φωτείζουν τα άκρα της οικουμένης ξεκινώντας από την Ελλάδα.

Ο πίνακας προσθέρθηκε ώς δώρον στον κ. Ζακ Σαντέρ πρόεδρο της Ευρωπαικής Ένωσης το 1995, από τον Δήμο Δελφών. Από ένα αντίγραφο δόθηκε σε κάθε Ευρωβουλευτή. Την χρονιά εκείνη υπήρχε κίνδυνος να μειωθούν οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης σε 5. Μία από τις γλώσσες που "κόβονταν" θα ήταν και η Ελληνική. Ο Δήμος Δελφών με το έργο αυτό υπογράμμισε ότι οι άλλες ευρωπαικές γλώσσες έχουν μπολιαστεί δημιουργικά από την Ελληνική γλώσσα. Φανέρωσε στους ευρωπαίους Ευρωβουλευτές έννοιες που χρησιμοποιούν καθημερινά και ίσως αγνοούν ότι είναι ελληνικές.

Άρθρο από την εφημερίδα Καθημερινή για τον πίνακα ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ 

Άρθρο από την εφημερίδα Εθνικός Κύριξ της Νέας Υόρκης για τον πίνακα ΓΝΩΘΙ Σ'ΑΥΤΟΝ